استمرار معوقات مزدی کارگران کشت و‌ صنعت مهاباد...

  ماف نیوز: نگرانی کارگران کشت‌ و صنعت مهاباد از هزینه‌‌های سال تحصیلی جدید و وعده شفاهی کارفرما برای پرداخت معوقات مزدی همچنان استمرار دارد.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کارگران مجتمع کشت و صنعت سبزه مهاباد می گویند در حالی که کمتر از یک هفته تا شروع سال ...