آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده در شهرستان پیرانشهر با تودیع وثیقه تا هنگام اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «شیرکو علیمحمدی» از اهالی شهرستان پیرانشهر، پس از اتمام بازجوییها، با تودیع وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد. [caption id="attachment_25580" align="alignright" ...

بازداشت پنج شهروند در ارومیه، پیرانشهر و دیواندره از سوی نیر...

ماف نیوز: پنج شهروند در شهرستانهای پیرانشهر، ارومیه و دیواندره توسط نیروهای لباس‌شخصی بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند پیرانشهری به نامهای «سلیمان محمدنژاد» و «کمال آزادداور» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع در این رابطه ...