کمال عزیزنژاد از زندان نقده آزاد شد...

ماف نیوز: کمال عزیزنژاد زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با بخشش باقیمانده‌ی حبس از زندان نقده آزاد شد. آقای عزیزنژاد سال ۹۶ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و اوایل سال ۹۷ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان نقده منتقل ...