دو شهروند بازداشتی با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شدند...

ماف نیوز: رحمان یوسفی و کمال قویتاسی شهروندان بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شدند. این شهروندان روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۹۹ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، دو شهروند بازداشتی اهل ...

انتقال کمال قویتاسی شهروند بازداشتی به زندان اشنویه...

ماف نیوز: کمال قویتاسی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شد. وی روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۹۹ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹، یک ...

انتقال چهار شهروند بازداشتی اهل اشنویه به بازداشتگاههای امنی...

ماف نیوز: چهار شهروند اهل اشنویه که روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بودند، جهت تکمیل مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نامهای "امید ...

بازداشت سه شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، یک شهروند از اهالی شهرستان اشنویه و روز دوشنبه ۲۴ آذر هم دو شهروند دیگر در این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل روستای ...