در کمتر از ده روز چهارده کولبر کرد قربانی شدند...

ماف نیوز: در کمتر از ده روز در کمین نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کردستان، دست کم چهارده کولبر کرد قربانی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، جمعی از کولبران در منطقه ی مرگور ارومیه مورد هجوم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفتند و در اثر تعقیب و گریر، ...