حق کولبران از ارومیه تا ایلام هیچگاه داده نشد...

  ماف نیوز: علی رغم آن که تاکنون اعلام‌شده است دهها میلیارد تومان تحت عنوان «حق کولبری» به حساب مرزنشینان واریز شده اما عملا هیچگاه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تنها در استان کرمانشاه اعلام شده است: 60 میلیارد ریال به خانواده های مرزنشین ...