کیهان شیرینی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سن...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سنندج به نام کیهان شیرینی با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج آزاد شد. او روز ۱۰ مهرماه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ ...

بهرام قاسمی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنن...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سنندج به نام بهرام قاسمی با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان سنندج به نام "بهرام قاسمی" پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه از ...