انتقال دو شهروند بازداشت‌شده‌ از اطلاعات سپاه به زندان ارومی...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده به نامهای سیاوش عینی و کیوان اندار با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به زندان ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چند روز پیش، دو شهروند بازداشتی به نام‌های "سیاوش عینی" و "کیوان اندار" پس از پایان ...