سه شهروند بازداشت شده در سنقر با تودیع وثیقه آزاد شدند...

ماف نیوز: ساعاتی پیش سه شهروند از اهالی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه به نامهای کیومرث واعظی، جبار حاجی مرادی و هادی باقری پس از پنج روز بازداشت آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه 29 بهمن 1397، "کیومرث واعظی"، "جبار حاجی مرادی" و "هادی ...