گزارش سالانه (۲۰۱۸) نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی سال ۲۰۱۸ میلادی دست‌کم ۱۸۹ کولبر در مناطق مرزی قربانی شده‌اند که شامل ۵۹ کشته و ۱۳۰ زخمی است. در همین سال ۵۰ شهروند کرد به اتهامات قتل، مواد مخدری و یا با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند و ۵۳۰ شهروند کرد هم با بازجویی یا بازداشت روبرو ...

گزارش سالانه (۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی سال ۱۳۹۶ دست‌کم ۹۳۲ شهروند کُرد در ایران از سوی نیروهای امنیتی با اتهامات سیاسی بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در این فاصله‌ی زمانی ۹۱ شهروند کُرد هم اعدام شده‌اند. در طی این دوازده ماه همچنین ۲۲۷ کولبر در مناطق مرزی کشته و یا ...

گزارش سالانه (۲۰۱۷) نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۷۷۹ شهروند کُرد در ایران از سوی نیروهای امنیتی با اتهامات سیاسی بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در این فاصله‌ی زمانی ۱۱۸ شهروند کُرد هم اعدام شده‌اند. در طی این دوازده ماه همچنین ۲۴۵ کولبر در مناطق مرزی کشته و یا ...