گزارش عفو بین‌الملل؛ اعدام و هفت حوزه‌ی دیگر از نقض حقوق بشر...

ماف نیوز: عفو بین الملل در گزارش سالانه خود، وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ را در ۱۵۹ کشور از جمله ایران بررسی کرده است. این سازمان، نقض حقوق بشر در ایران را در هشت حوزه از جمله اعدام مورد بررسی قرار داده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...