گزارش ماهانه (اسفند ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی اسفند ۹۶ شش نفر از شهروندان کُرد از سوی دادگاههای انقلاب با اتهامات سیاسی به ۱۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. دست‌کم ۶۰ تن با اتهامات سیاسی و امنیتی با بازجویی و بازداشت روبرو بوده‌اند که دو تن از آنان در بازداشتگاه به طرز مشکوکی ...

گزارش ماهانه (بهمن ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی بهمن‌ماه ۹۶ حکم اعدام برای یک فعال سیاسی کُرد صادر شد و دو زندانی هم به اتهام قتل اعدام شدند. حکم ۲۴ سال و ۳ ماه حبس برای سیزده تن از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شد. همچنین در این بازه‌ی زمانی ۴۶ تن در شهرهای مختلف با ...

گزارش ماهانه (دی ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی دی‌ماه ۱۳۹۶، دست‌کم ۱۷ کولبر کشته و زخمی شده‌اند که شامل پنج کشته و دوازده زخمی است. همچنین در همین فاصله‌ی زمانی چهار زندانی اعدام شده‌اند. ۱۳۱ تن هم با بازجویی و بازداشت روبرو بوده و حکم مجموعا ۷۰ سال و ۹ ماه حبس با اتهامات سیاسی ...

گزارش ماهانه (تیر ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: در تیرماه ۹۶ دست‌کم ۲۷ شهروند کُرد در ایران با اتهامات سیاسی مورد بازجویی و یا بازداشت قرار گرفته‌اند. سه نفر هم به ۳۲ سال و سه ماه حبس محکوم شدند. در این مدت ۲۲ نفر هم به اتهام قتل و یا خرید و فروش مواد مخدر اعدام ...

گزارش ماهانه (فروردین ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی فروردین ۹۶ دست کم ۲۹ تن با اتهامات سیاسی در کردستان با بازجویی و بازداشت روبرو بوده‌اند. یک متهم به سرقت اعدام شده و دو متهم سیاسی هم به چهار سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین در این ماه دست کم ۲۴ کولبر توسط نیروهای مرزبانی کشته و ...

گزارش ماهانه (اسفند ۱۳۹۵)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی اسفندماه ۹۵ دست کم ۳۰ شهروند در شهرهای کردستان با بازجویی و بازداشت روبرو شده‌اند‌. یک زندانی جرایم عادی در ارومیه اعتصاب غذا کرد و همزمان ۱۶ زندان در این مدت اعدام شده‌اند. در مناطق مرزی هم ۲۱ کولبر کشته و زخمی شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی ...