گزارش ماهانه (دی ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی دی‌ماه ۱۳۹۷ دست‌کم ۵۷ شهروند کرد در ایران با اتهامات سیاسی مورد بازجویی قرار گرفته و یا بازداشت شده‌اند و برای شانزده نفر هم با اتهامات سیاسی حکم ۶۷ سال و ۶ ماه حبس صادر شده است. همچنین یک زندانی کرد در این ماه اعدام شده است. ...

گزارش ماهانه (آبان ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی آبان‌ماه ۹۷ دست‌کم ۲۹ شهروند کرد در ایران بازداشت شدند. همچنین دو زندانی اعدام شدند و بیست کولبر هم در مناطق مرزی قربانی شدند که شامل هفت کشته و ۱۳ زخمی است‌. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی آبان ۱۳۹۷، دست‌کم پانزده شهروند در شهرهای ...

گزارش ماهانه (مهر ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی مهرماه ۱۳۹۷، دست‌کم ۳۱ شهروند کرد در ایران احضار و‌ یا بازداشت شده‌اند که اتهامات عمده‌ی آنها مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام است. همچنین حکم ۲۰ سال و سه ماه حبس برای نُه تن صادر شد. چهار زندانی اعدام شدند و سه تن هم به اعدام ...

گزارش ماهانه (شهریور ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی شهریور ۱۳۹۷ دست‌کم ۵۰ شهروند کرد در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته‌اند که شامل پنج نفر مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام، یازده فعال مدنی، یک فعال کارگری، یک تن به اتهام تبلیغ علیه نظام، یک فعال اهل سنت و سی و‌ یک نفر در ...

گزارش ماهانه (تیر ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی تیرماه ۱۳۹۷ دست‌کم ۴۶ شهروند کُرد در ایران با اتهامات سیاسی و عقیدتی با بازجویی و بازداشت روبرو‌ شده‌اند. طی همین ماه ۱۵ شهروند کُرد در ایران اعدام شدند. همزمان حکم ۴۴ سال و سه ماه حبس و یک حکم اعدام با اتهامات سیاسی برای شهروندان صادر ...

گزارش ماهانه (اردیبهشت ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی اردیبهشت ۱۳۹۷ دست‌کم ۲۳ شهروند کُرد در ایران با اتهامات سیاسی با بازجویی و بازداشت روبرو‌ بوده‌اند. حکم ۱۲ سال حبس با اتهامات سیاسی برای پنج تن صادر شد و یک نویسنده‌ی کُرد هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. طی این ماه همچنین ۹ شهروند ...