گزارش ماهانه (دی ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی دی‌ماه ۱۳۹۷ دست‌کم ۵۷ شهروند کرد در ایران با اتهامات سیاسی مورد بازجویی قرار گرفته و یا بازداشت شده‌اند و برای شانزده نفر هم با اتهامات سیاسی حکم ۶۷ سال و ۶ ماه حبس صادر شده است. همچنین یک زندانی کرد در این ماه اعدام شده است. ...

گزارش ماهانه (آذر ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی آذرماه ۱۳۹۷، دست‌کم ۲۶ شهروند کرد در ایران با اتهامات سیاسی بازداشت شده‌اند. هفت فعال کارگری مجموعا به پنج سال و چهار ماه حبس محکوم شدند. همزمان یک زندانی به علت عدم رسیدگی پزشکی فوت کرد و یک زندانی جرایم مواد مخدری هم اعدام شد. همچنین ۲۴ ...

گزارش ماهانه (آبان ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی آبان‌ماه ۹۷ دست‌کم ۲۹ شهروند کرد در ایران بازداشت شدند. همچنین دو زندانی اعدام شدند و بیست کولبر هم در مناطق مرزی قربانی شدند که شامل هفت کشته و ۱۳ زخمی است‌. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی آبان ۱۳۹۷، دست‌کم پانزده شهروند در شهرهای ...

گزارش ماهانه (مرداد ۱۳۹۷)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی مردادماه ۹۷ دست‌کم ۳۶ شهروند کُرد در ایران بازداشت شدند که ۶ تن از آنان به علت فعالیتهای کارگری و بقیه مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده‌اند. طی مرداد گذشته همچنین سه شهروند کُرد مجموعا به ۲۲۲ ضربه‌ی شلاق محکوم شده و چهار زندانی اعدام ...