گزارش ماهانه (اسفند ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی اسفند ۹۶ شش نفر از شهروندان کُرد از سوی دادگاههای انقلاب با اتهامات سیاسی به ۱۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. دست‌کم ۶۰ تن با اتهامات سیاسی و امنیتی با بازجویی و بازداشت روبرو بوده‌اند که دو تن از آنان در بازداشتگاه به طرز مشکوکی ...

گزارش ماهانه (دی ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی دی‌ماه ۱۳۹۶، دست‌کم ۱۷ کولبر کشته و زخمی شده‌اند که شامل پنج کشته و دوازده زخمی است. همچنین در همین فاصله‌ی زمانی چهار زندانی اعدام شده‌اند. ۱۳۱ تن هم با بازجویی و بازداشت روبرو بوده و حکم مجموعا ۷۰ سال و ۹ ماه حبس با اتهامات سیاسی ...

گزارش سالانه (۲۰۱۷) نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۷۷۹ شهروند کُرد در ایران از سوی نیروهای امنیتی با اتهامات سیاسی بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در این فاصله‌ی زمانی ۱۱۸ شهروند کُرد هم اعدام شده‌اند. در طی این دوازده ماه همچنین ۲۴۵ کولبر در مناطق مرزی کشته و یا ...

گزارش ماهانه (آذر ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: در آذرماه ۹۶ دست‌کم ۷ کولبر در مناطق مرزی کشته و ۱۳ کولبر هم زخمی شده‌اند. هفت تن در شهرهای مختلف به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. در همین فاصله‌ی زمانی ۷۱ تن با بازجویی و بازداشت روبرو‌ بوده‌اند. سه فعال مدنی به شلاق محکوم شدند و شش ...

گزارش ماهانه (شهریور ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: در شهریور ماه ۹۶ دست‌کم ۲۰ کولبر در مناطق مرزی کشته و یا زخمی شده‌اند. دست‌کم ۷۸ شهروند کُرد با اتهامات سیاسی بازداشت شده‌اند و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. پنج فعال اهل سنت در زندان کرمانشاه اعتصاب غذا کردند. در همین فاصله‌ی زمانی پنج زندانی هم به ...

گزارش ماهانه (مرداد ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی مردادماه ۹۶ دست‌کم ۲۰ شهروند کُرد با اتهامات سیاسی بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. طی این مدت چهار زندانی با اتهامات سیاسی مجموعا به ۱۸ سال حبس و یک فعال مذهبی به اعدام محکوم محکوم شدند. در مردادماه ۱۰ شهروند کُرد هم اعدام شدند ...