احضار و بازجویی از گلاله وطندوست از سوی اطلاعات مریوان...

ماف نیوز: یک شهروند اهل مریوان به نام گلاله وطندوست از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل مریوان به نام "گلاله وطندوست" از سوی اداره‌ی اطلاعات این شهر احضار و ...