کشته و زخمی‌شدن سه کولبر در مناطق مرزی نوسود و پیرانشهر...

ماف نیوز: سه کولبر در مناطق مرزی شهرستانهای نوسود و پیرانشهر در نتیجە‌ی گشودن آتش از سوی نیروهای سپاه پاسداران کشتە و زخمی شدند که شامل یک کشته و دو زخمی می‌باشد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب چهارشنبە ١٢ تیرماه ۱۳۹۸، در پی گشودن آتش از سوی ...