آزادی پنج زندانی سیاسی از زندانهای ایلام و مریوان...

ماف نیوز: پنج زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ایلام و مریوان، قبل از اتمام دوران محکومیتشان آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، “امیرحسین یوسفی” و "مجید مرادی" دو زندانی محبوس در زندان ایلام قبل از اتمام دوران محکومیتشان از زندان آزاد شدند. تلگرام ...

بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و مریوان جهت تحمل حبس...

ماف نیوز: یک فعال کارگری در کرمانشاه به نام امین سیبر جهت تحمل حکم سه ماه حبس و یک فعال محیط زیست در مریوان به نام گوران قربانی جهت تحمل پنج ماه حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ...