آزادی شش تن همزمان با ادامه‌ی بازداشت چند تن در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: شش تن از افرادی که در پی اعتصاب و اعتراضات بازاریان در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد شدند و همزمان دو شهروند در بانه و یک تن در سردشت بازداشت و جهت بازجویی بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی ...