زخمی‌شدن سه کولبر در مناطق مرزی شهرستان مریوان...

ماف نیوز: نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان مریوان به سوی گروهی از کولبران آتش گشودند و در اثر آن سه کولبر زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران در پاسگاه مرزی ته‌ته از توابع شهرستان مریوان به سوی ...