احضار و بازجویی از دهها شهروند در رابطه با تدارک‌دیدن مراسم ...

ماف نیوز: در شهرستانهای ارومیه، ایلام، کارزان، سلماس، سنندج و مریوان دهها شهروند با اتهاماتی مرتبط با تدارک‌دیدن برگزاری مراسم جشن نوروز مورد بازجویی و‌ تهدید قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه تن از فعالین مدنی در سلماس به نامهای «محمود جباری»، «حمدالله کارساز» و ...