باپایان‌مرخصی؛ یاسر ادوایی به زندان مریوان بازگشت...

ماف نیوز: یاسر ادوایی زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان مریوان بازگشت. وی پاییز ۹۹ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و اوایل بهمن‌ماه جهت اجرای حکم به زندان مریوان رفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی ...

باپایان‌مرخصی؛ یاسر ادوایی به زندان مریوان بازگشت...

ماف نیوز: یاسر ادوایی زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان مریوان بازگشت. وی پاییز ۹۹ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و اوایل بهمن‌ماه جهت اجرای حکم به زندان مریوان رفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی ...

مریوان؛ محرومیت یک زندانی سیاسی از اعزام به مرخصی...

ماف نیوز: یاسر ادوایی زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان از اعزام به مرخصی محروم شد. وی پاییز سال جاری به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و اوایل بهمن‌ماه جهت اجرای حکم به زندان مریوان رفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...