اشنویه؛ یاسین راه‌آور با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: یاسین راه‌آور شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع وثیقه موقتا از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر آزاد شد. وی روز پنجشنبه ۴ شهریور توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشتی اهل اشنویه به نام "یاسین ...

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه...

ماف نیوز: یاسین راه‌آور شهروند اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، یک شهروند اهل اشنویه به نام "یاسین راه آور" توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل ...