آزادی دو بازداشتی اهل اشنویه همزمان با انتقال یک تن دیگر به ...

ماف نیوز: یک شهروند اهل اشنویه به نام آلان بنگین از سوی دادسرای نظامی تبریز به پنج ماه حبس تعزیری محکوم و جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شد. همزمان دو شهروند بازداشتی دیگر به نامهای یحیی ابراهیمی و یوسف ابراهیم‌زاده موقتا و با تودیع وثیقه از یکی ...

انتقال دو شهروند اهل اشنویه به یکی از بازداشتگاههای امنیتی د...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی اشنویه به نامهای آلان بنگین و یحیی ابراهیمی جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تبریز منتقل شده‌اند. از این افراد، آلان بنگین در حین سربازی در شهر تبریز بازداشت شده و پس از وی، یحیی ابراهیمی هم در شهرستان اشنویه بازداشت ...

بازداشت چهار شهروند در پیرانشهر و اشنویه از سوی نیروهای امنی...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی پیرانشهر و دو تن دیگر از اهالی اشنویه به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند در پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. تلگرام ...