آزادی شش زندانی عقیدتی در ارومیه همزمان با تغییر احکام چند ز...

ماف نیوز: شش تن از زندانیان متهم به عضویت در گروه‌ انصار الاسلام، به حکم دادگاه تجدیدنظر پس از طی هجده ماه حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند. همزمان دادگاه تجدیدنظر این شهرستان، یک متهم سیاسی را تبرئه کرده و احکام حبس دو تن دیگر را هم کاهش داد. به ...