بازگشت چهار زندانی با پایان مرخصی به زندان نقده...

ماف نیوز: چهار تن از زندانیان سیاسی اهل شهرستانهای پیرانشهر و اشنویه با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند. پیشتر این افراد با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ...

یعقوب زردشوانه زندانی سیاسی اهل اشنویه به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: یعقوب زردشوانه زندانی سیاسی اهل اشنویه از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک زندانی سیاسی اهل اشنویه به نام "یعقوب زردشوانه" ...

دو زندانی سیاسی اهل اشنویه به مرخصی اعزام شدند...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی اهل اشنویه به نامهای یعقوب زردشوانه و واحد علی‌نژاد به مرخصی اعزام شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، "یعقوب زردشوانه" و "واحد علی‌نژاد" زندانیان سیاسی اهل اشنویه از زندان نقده به مرخصی اعزام شدند. از این افراد، واحد علی‌نژاد ...

دو زندانی سیاسی اهل اشنویه با پایان مرخصی به زندان نقده بازگ...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای یعقوب زردشوانه و نادر ضیایی‌فر با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، دو زندانی سیاسی اهل اشنویه به نامهای "یعقوب زردشوانه" و "نادر ضیایی‌فر" با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشتند. [caption ...

انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اشنویه به زندان نقده...

ماف نیوز: سه زندانی سیاسی به نامهای غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا سه زندانی سیاسی اهل اشنویه به نامهای "غفور برهم" ، "یعقوب زردشوانه" و سید "وهاب علیزاده" بدون اطلاع قبلی ...