مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان بازداشت سران HDP را غصب سیا...

  ماف نیوز: مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، خواستار آزادی اعضای حزب دموکراتیک خلقها و پارلمانتاران آن از سوی دولت ترکیه شده و آن را نقض صریح حقوق بشر میداند.   [caption id="attachment_12441" align="alignright" width="300"] دمیرتاش و یوکسکداغ در حال آزادکردن کبوتر به نشان آشتی در میتینگ حزبشان[/caption] به گزارش مرکز دموکراسی و ...