بازداشت پرشمار شهروندان در رابطه با برگزاری مراسم نوروز در ش...

ماف نیوز: در شهرستان مریوان سه تن در رابطه با برپایی مراسم نوروز بازداشت شدند و دست‌کم پنج تن هم بعد از بازجویی آزاد شدند. در شهرهای سنندج، سلماس و کارزان هم چهار تن در همین رابطه بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در روستای «نی» ...